Saturday, 18 May 2013

Friday, 10 May 2013

Welcome


Welcome to Maharshi Mehi Ashram Kuppaghat Bhagalpur (May 2013)      ----------satguru bhawsagar dar bhari .---kaam krodh mad lobh bhanwar bich larjat naav hamaari----trishna lahar uthat din raati laagat ati jhak jhora--mamata pawan adhik darpaave ,kanpat hai man mora----aur maha dar naanaa bidhi ke chhinchhin mai dukh paaun.---antaryaami binti suniye yah mai araj sunaau.---GURU Sukdev sahay karo ab dhiraj raha n koi --Charan das ko paar utaaro saran tumhari khoi -----(sant chran das)